Posted on: 1 kwietnia, 2021 Posted by: admin Comments: 0

Celem projektu jest zaprojektowanie, wdrożenie i promocja niezawodnego, wydajnego i rentownego systemu, który będzie w stanie dostarczać ciepło i ciepłą wodę w budynkach głównie ze źródeł odnawialnych. Proponowany system opiera się na optymalnym połączeniu produkcji energii słonecznej (ST), sezonowego magazynowania ciepła i wysokowydajnej pompy ciepła. Pompy ciepła zostaną technicznie ulepszone w celu uzyskania jak najlepszej wydajności w specjalnych warunkach systemu.

Zastosowane panele słoneczne będą hybrydowymi panelami fotowoltaicznymi i słonecznymi panelami termicznymi (PV-ST), co jest obiecującym rozwiązaniem do wytwarzania energii elektrycznej również zużywanej przez pompy ciepła i wody systemu grzewczego oraz części energii elektrycznej zużywanej w budynku. Hybrydowe panele słoneczne są kluczowym elementem umożliwiającym osiągnięcie samowystarczalności energetycznej w budynkach, zwłaszcza w gęsto zabudowanych obszarach miejskich, gdzie dostępność dachu jest jednym z najbardziej ograniczających czynników.

Rozważona zostanie również integracja innych źródeł energii, takich jak biomasa lub odpady cieplne, aby system był przystosowany do każdych warunków klimatycznych. Projekt zbada również możliwość integracji systemu z innymi technologiami elektrycznymi lub chłodniczymi (chłodzenie słoneczne, kogeneracja).

Działanie systemu zostanie zoptymalizowane pod kątem pewnych czynników zewnętrznych, takich jak cena energii elektrycznej lub wymagania użytkowników, przy użyciu inteligentnych systemów sterowania i zarządzania opracowanych specjalnie dla projektu

Leave a Comment